O NAS


Centrum Leczenia Ran Decumed powstało, by leczyć pacjentów z trudno gojącymi się ranami.

Wdrażamy najlepszy system leczenia ran – system wielodyscyplinarny. Skupiamy najlepszych specjalistów w naszym ośrodku, by możliwie szybko określić przyczynę powstania rany lub przyczynę dla której się ona nie goi oraz zastosować odpowiednią technikę leczenia, sposób opieki, a w razie potrzeby wykonać odpowiedni zabieg.

Schemat leczenia który przyjęliśmy przedstawiamy poniżej:

 • Wizyta pierwsza
 • Wizyty kolejne – pielęgniarskie
 • Wizyty kolejne – lekarskie
 • Wizyty specjalistyczne
Wizyta pierwsza
 • w zależności od jej stanu, rodzaju, lokalizacji mamy do dyspozycji wyjątkowo szerokie możliwości diagnostyczne , a więc ocenę ukrwienia – wskaźnika kostka ramię, wskaźnika paluch-ramię, wykonanie pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu (badanie unikalne w Polsce), badania mikrobiologiczne z antybiogramem, badania histopatologiczne
 • zaplanowanie dalszej koniecznej diagnostyki np: USG oraz konsultacji innych specjalistów w ośrodku i poza nim,
 • chirurgiczne opracowanie rany
 • dobór opatrunku
Wizyty kolejne – pielęgniarskie
 • opracowanie rany przez pielęgniarkę, zmiana opatrunku, kompresjoterapia
Wizyty kolejne – lekarskie
 • opracowanie rany, ocena efektów gojenia, ewentualna modyfikacja leczenia, zaplanowanie zabiegów wysokospecjalistycznych
Wizyty specjalistyczne
 • celem możliwie maksymalnego zwiększenia efektów leczenia konsultacje u specjalistów wspomagających leczenie rany jak i chorób towarzyszących: diabetolog, angiolog, geriatra, specjalista leczenia bólu, dietetyk, fizjoterapeuta, podolog
 • poradnictwo przez cały okres leczenia w doborze odpowiedniej terapii kompresyjnej, odciążenia, wkładek, obuwiaCentrum Leczenia Ran Decumed powstało, by leczyć pacjentów z trudno gojącymi się ranami.

Wdrażamy najlepszy system leczenia ran - system wielodyscyplinarny.

Copyright by DecuMed 2018. All rights reserved.